Birim Dışı Uygulama (Staj)

Bölümümüzde öğrenim gören öğrencilerimiz, öğrenim süreleri içinde kazandıkları kuramsal bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, uygulama alışkanlıklarını geliştirmek ve iş yerlerindeki iş akışı süreçlerini kavramaları, yeni teknolojileri tanımaları ve kullanabilmelerini sağlamak amacıyla ilgili kamu veya özel kurum ya da kuruluşlarında toplam olarak en az 60 iş günü staj yapmak zorundadır.

Staj iki dönemde yapılır. Her dönem 30’ar iş günüdür.

Birinci staj dönemi laboratuvar/arıtma tesisi gibi uygulama ağırlıklı konuları kapsar, ikinci staj dönemi ise büro ağırlıklı çalışma konularını kapsar.

Uygulama stajı; bünyesinde endüstriyel atık su arıtma tesisi, atık su toplama ve kanalizasyon şebekesi, kentsel atık su arıtma tesisi, içme suyu arıtma tesisi, içme suyu dağıtım şebekesi, katı atık depolama ve işleme tesisi, endüstriyel baca gazı arıtma tesislerinden en az birini barındıran kamu veya özel kurum ya da kuruluşlarının işletme ve laboratuvarlarında veya laboratuvar hizmeti veren kuruluşlarda yapılacak olan uygulamalı çalışmaları kapsar.

Büro stajı; su/atık su/baca gazı/katı atık arıtma tesisi tasarımı yapan, çevresel etki değerlendirme raporları hazırlayan, çevre danışmanlık, atık toplama ve geri dönüşüm hizmetleri sunan kamu veya özel kurum ya da kuruluşlarında yapılacak olan çalışmaları kapsar.

Öğrencinin bir kurum ya da kuruluşta yapacağı staj süresi en az 15 iş günüdür.

Uygulama stajı en erken 4. yarıyılı izleyen tatil döneminde, büro stajı ise 6. yarıyılı izleyen tatil döneminde yapılır.

Öğrencinin birinci staj dönemi olan uygulama stajına başlayabilmesi için Çevre Kimyası, Çevre Kimyası Laboratuvarı ve Çevre Mikrobiyolojisi derslerini almış olması gerekir.

Yukarıda belirtilen kurallara uymayan stajlar Bölüm Staj Komisyonu tarafından reddedilecektir.

Staj işlemlerinizi daha kolay yapabilmeniz için staj akış çizelgesi ve staj işlemleri kontrol listesi hazırlanmıştır. Staj akış çizelgesi ve staj işlemleri kontrol listesi yol göstericidir, sürecin tüm detaylarını içermemektedir. Staj işlemlerinin eksiksiz tamamlanabilmesi için bölüm ve fakülte web siteleri staj sayfalarında belirtilen hususlara dikkat etmeniz önemle tavsiye edilir.

Staj Akış Çizelgesi için tıklayınız.
Staj İşlemleri Kontrol Listesi için tıklayınız.

 

ZORUNLU STAJ ÇİZELGESİNİ DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ!!!

Aşağıdaki linkte verilen Zorunlu Staj Çizelgesinin çıktısını alıp 3 nüsha olarak eksiksiz doldurunuz. 3 adet Zorunlu Staj Çizelgesini önce Staj İşyeri Yetkilisine, ardından Bölüm Staj Komisyonu Başkanına, sonra da Fakülte Sekreterine imzalatınız. Bir nüshasını staj yapacağınız yere staja başladığınız tarihte teslim ediniz. Diğer iki nüshasını ise Fakülte Mali İşler Birimine stajdan en geç 20 gün önce teslim ediniz.

Zorunlu staj çizelgesi için tıklayınız.

 

İŞ YERİ DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN KAYIT NUMARASI ALMAYI UNUTMAYINIZ!!!

Staj raporunuzun Turnitin intihal engelleme analiz programına yüklenmesi işlemi İş Yeri Değerlendirme Formu’nda beyan ettiğiniz e-posta adresiniz üzerinden yapılacaktır. Turnitin programına giriş yapabilmeniz için gerekli şifre yarıyıl başlamadan en geç 15 gün önce İş Yeri Değerlendirme Formu’nda verdiğiniz e-posta adresine gönderilecektir. Bu nedenle, staja başlamadan önce web sayfamızdan İş Yeri Değerlendirme Formu’nu temin edip gerekli yerleri doldurunuz. Doldurduğunuz form için, Bölüm sekreterliğine gelerek bir kayıt numarası alınız. Formun bir fotokopisi bölüm sekreterliğinde muhafaza edilecektir.

İş Yeri Değerlendirme Formu için tıklayınız.

 

STAJ RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Öğrenci, yapmış olduğu her staj için bir staj raporu hazırlamakla ve hazırlamış olduğu staj raporunu yarıyılın ilk gününü izleyen 15 (on beş) gün içerisinde imza karşılığı Bölüm Staj Komisyonuna teslim etmekle yükümlüdür. Staj raporunun hazırlanmasına ve staj raporu içeriğine ilişkin kurallar “Staj Raporu Yazım Kılavuzu” dokümanında ayrıntılı olarak verilmiştir.

Staj raporu dış kapak sayfası için tıklayınız.
Staj raporu iç kapak sayfası için tıklayınız.

 

STAJ BİTİMİNDE STAJ RAPORUNUZ İÇİN TURNITIN ORİJİNALLİK RAPORU ALMAYI UNUTMAYINIZ!!!

Orijinallik raporunun nasıl alınacağı “Staj Raporu Yazım Kılavuzu” dokümanında ayrıntılı olarak verilmiştir.

ÖNEMLİ!!! Öğrenciler, İş Yeri Değerlendirme Formunda verdikleri e-posta adresi ile Turnitin programında açılan staj dersine Bölüm Staj Komisyonu tarafından kayıt edilirler. Kayıt işlemi, İş Yeri Değerlendirme Formunda beyan ettiğiniz e-posta adresi üzerinden yapıldığından, staj öncesinde Bölüm sekreterliğine gelerek İş Yeri Değerlendirme Formu için bir kayıt numarası almış olmanız ve formun bir fotokopisini Bölüm sekreterliğine bırakmış olmanız gerekmektedir. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin, en kısa sürede bu eksiği tamamlamaları önemle rica olunur.

Kayıt işlemi yarı yıl başlamadan en geç 15 gün önce yapılır. Kayıt işleminiz yapıldığında, noreply@turnitin.com (Turnitin No Reply) e-posta adresinden bir e-posta alırsınız.

Daha önce bir Turnitin hesabı olmayan öğrenciler: Daha önce bir Turnitin hesabınız yoksa, noreply@turnitin.com (Turnitin No Reply) e-posta adresinden “Sizin için bir Turnitin hesabı oluşturuldu. Giriş bilgileriniz şöyledir:” konulu bir e-posta alırsınız. E-postada belirtilen e-posta adresi ve verilen geçici şifre ile Turnitin web sayfasına (http://turnitin.com/tr/login) giriş yapınız.

Daha önce bir Turnitin hesabı olan öğrenciler: Daha önce bir Turnitin hesabınız varsa, noreply@turnitin.com (Turnitin No Reply) e-posta adresinden “Öğretmeniniz tarafından bir Turnitin sınıfına kaydedildiniz” konulu bir e-posta alırsınız (eğer dil seçimini ingilizce olarak yapmışsanız, noreply@turnitin.com (Turnitin No Reply) e-posta adresinden “You have been enrolled in a Turnitin class by your instructor” konulu bir e-posta alırsınız.). Sınıfı kullanmak için Turnitin web sayfasına (http://turnitin.com/tr/login) gidiniz. E-posta adresiniz (İş Yeri Değerlendirme Formunda verdiğiniz e-posta adresi ile aynı olmalıdır.) ve şifreniz ile giriş yapınız.

Staj raporunuzu hazırladıktan sonra, raporun ilgili bölümlerini (rapor metnini; Giriş, Stajda Yapılan İşler, Gözlemler ve Tartışma, ve Sonuç bölümleri) Turnitin programına yükleyiniz ve bir orijinallik raporu alınız. Turnitin orijinallik raporu çıktısını staj raporunuzla birlikte Bölüm Staj Komisyonuna yarıyılın ilk gününü izleyen 15 (on beş) gün içerisinde imza karşılığı teslim ediniz.

 

STAJ BİTİMİNDE STAJ YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİNİ DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ!!!

Staj yaptığınız yeri değerlendirmek için aşağıdaki anketi doldurunuz. Ankette vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilen anket sonuçlarının (.pdf uzantılı dosya) çıktısını alıp staj raporunuzla birlikte Bölüm Staj Komisyonuna yarıyılın ilk gününü izleyen 15 (on beş) gün içerisinde imza karşılığı teslim ediniz.

Staj Yerinin Değerlendirilmesi Anketi için tıklayınız.

 

STAJ BİTİMİNDE AŞAĞIDA LİSTELENEN DOKÜMANLARI TESLİM ETMEYİ UNUTMAYINIZ!!!

    – Staj raporu ve varsa ekleri
    – Turnitin orijinallik raporu
    – Staj Yerinin Değerlendirilmesi Anketi çıktısı
    – İş Yeri Değerlendirme Formu (kapalı zarfta size teslim edilmiş ise)

Yukarıda belirtilen dokümanları Bölüm Staj Komisyonuna yarıyılın ilk gününü izleyen 15 (on beş) gün içerisinde imza karşılığı teslim ediniz.

Staj ile ilgili daha detaylı bilgi için Staj Esasları’nı dikkatlice okuyunuz.

 

 

Misyon

Çevre Mühendisliği Bölümünün misyonu, yaşanabilir bir çevre için dünya standartlarında eğitim veren, yerel ve küresel çevre sorunlarına çözümler üretebilen, toplumda çevre bilincini oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir bölüm olmak ve bu bağlamda çevre bilincine sahip, çevre sorunlarını algılayan ve çözümler üretebilen çağdaş çevre mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon

Dünya standartlarında bir Çevre Mühendisliği eğitimi sunan, Günümüzün çevre problemlerini çözmeye yönelik analiz, değerlendirme ve tasarım yapabilen, Çevre sistemlerini uygulayabilen, işletebilen ve yönetebilen, Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve onları geliştirebilen, Sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefi için çalışan, Lisansüstü eğitimi ile araştırma ve geliştirme konusunda daha etkin ve daha kaliteli bilim insanları yetiştiren, Sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen, kendine güvenen, mesleki ve etik sorumluluk taşıyan ve kendini sürekli geliştiren çaşdaş çevre mühendisleri yetiştiren, Uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip, bir program olmaktır.

İletişim

Çevre Mühendisliği Bölümü
Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Konyaaltı Antalya
Tel: +90 242 310 6326
Tel: +90 242 310 6306