Duyurular

» Staj Duyurusu 2020-5 Staj Başvuruları
» Lisans Bitirme Tezi/BSc Graduation Thesis Sunumları
» Staj Başvurularının Askıya Alınması
» Staj Başvuruları Hakkında
» Stajyer Alım İlanı
» İngilizce Sınavları Duyurusu
» COVİD-19 salgını nedeni ile uzaktan öğretim
» Staj Bilgilendirme Toplantısı
» Tek Ders Sınavı Duyurusu
» Çevre Müh. Böl. Lisans Ders Kayıt Duyuruları
» 2019-2020 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Programı Giriş Sınavı
» Katık Atık Yönetimi Dersi 2. Arasınavı
» 2019-2020 Güz Yarıyılı Lisans Seminer Sunum Programı
» Katı Atık Yönetimi Dersi Arasınavı
» General Chemistry/Genel Kimya dersi 2. Arasınavı
» Kısa Sınav: Physical Unit Operations/Fiziksel Temel İşlemler
» 2019-2020 Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı
» General Chemistry dersi 1. Arasınavı

Etkinlikler

» 2019-2020 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Seminer Programı
» 2019-2020 Güz Yarıyılı Lisansüstü Seminer Programı

Misyon

Çevre Mühendisliği Bölümünün misyonu, yaşanabilir bir çevre için dünya standartlarında eğitim veren, yerel ve küresel çevre sorunlarına çözümler üretebilen, toplumda çevre bilincini oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir bölüm olmak ve bu bağlamda çevre bilincine sahip, çevre sorunlarını algılayan ve çözümler üretebilen çağdaş çevre mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon

Dünya standartlarında bir Çevre Mühendisliği eğitimi sunan, Günümüzün çevre problemlerini çözmeye yönelik analiz, değerlendirme ve tasarım yapabilen, Çevre sistemlerini uygulayabilen, işletebilen ve yönetebilen, Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve onları geliştirebilen, Sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefi için çalışan, Lisansüstü eğitimi ile araştırma ve geliştirme konusunda daha etkin ve daha kaliteli bilim insanları yetiştiren, Sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen, kendine güvenen, mesleki ve etik sorumluluk taşıyan ve kendini sürekli geliştiren çaşdaş çevre mühendisleri yetiştiren, Uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip, bir program olmaktır.

İletişim

Çevre Mühendisliği Bölümü
Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Konyaaltı Antalya
Tel: +90 242 310 6326
Tel: +90 242 310 6306