Seçmeli Dersler ve ÇEV407 Seminer Dersi Hakkında ÖNEMLİ Duyuru

5. ve 7. dönem seçmeli derslerinden almak isteyen öğrenciler ile 7. dönem ÇEV407 Seminer dersini almak isteyen öğrenciler 2017-2018 Güz Dönemi ile birlikte Ders Tercih Formu’nu doldurarak taleplerini Bölüm Başkanlığı’na ileteceklerdir. Hangi derslerin açılacağı Bölüm internet sayfasında duyurulacaktır. Formlar 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında doldurulup öğrencilerin danışmanları tarafından onaylandıktan sonra Bölüm Başkanlığı Sektreterliğine verilecektir. Öğrencilerin derslere kayıtları 18-23 Eylül 2017 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığınca öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Zamanında Ders Tercih Formu‘nu doldurup Bölüm Başkanlığı Sekreterliğine bırakmayan öğrencilerin seçmeli ders kayıtları ve ÇEV407 Seminer dersi kayıtları gerçekleştirilmeyecektir.

Ders Tercih Formu

 

0

Misyon

Çevre Mühendisliği Bölümünün misyonu, yaşanabilir bir çevre için dünya standartlarında eğitim veren, yerel ve küresel çevre sorunlarına çözümler üretebilen, toplumda çevre bilincini oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir bölüm olmak ve bu bağlamda çevre bilincine sahip, çevre sorunlarını algılayan ve çözümler üretebilen çağdaş çevre mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon

Dünya standartlarında bir Çevre Mühendisliği eğitimi sunan, Günümüzün çevre problemlerini çözmeye yönelik analiz, değerlendirme ve tasarım yapabilen, Çevre sistemlerini uygulayabilen, işletebilen ve yönetebilen, Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve onları geliştirebilen, Sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefi için çalışan, Lisansüstü eğitimi ile araştırma ve geliştirme konusunda daha etkin ve daha kaliteli bilim insanları yetiştiren, Sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen, kendine güvenen, mesleki ve etik sorumluluk taşıyan ve kendini sürekli geliştiren çaşdaş çevre mühendisleri yetiştiren, Uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip, bir program olmaktır.

İletişim

Çevre Mühendisliği Bölümü
Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Konyaaltı Antalya
Tel: +90 242 310 6326
Tel: +90 242 310 6306
Translate »